Zich bij de keten aansluiten

U wenst een landbouw op mensenmaat te behouden

  • Die de voorkeur geeft aan lokale kwaliteitsproducten
  • Die eerlijke en duurzame banen creëert

Steun dan de productie en het verbruik van een melk van gedifferentieerde kwaliteit

  • Die reële mogelijkheden met een toegevoegde waarde biedt
  • Voor alle schakels van de keten

Het is slechts met de steun van allen, op lange termijn, dat MARGUERITE HAPPY COW gestaag kan groeien.

contact opnemen

U bent een melkveehouder

En wenst meer te weten

En meer weten

U beheert of bezit een merk

En u wenst de melk van gedifferentieerde kwaliteit Marguerite Happy Cow te gebruiken

En meer weten

U bent een actor uit de grootdistributie

En u wenst de keten en haar afzetmogelijkheden met toegevoegde waarde te promoten

En meer weten

U bent een consument

En wenst de producten van de keten te verbruiken

IK RESPECTEER

Navigatie