WIE WE ZIJN

MARGUERITE HAPPY COW is de naam van de nieuwe duurzame melkketen die na meerdere jaren onderzoek en ontwikkeling op 01/04/2015 is opgestart. De bestaansreden ervan is het produceren van een melk van gedifferentieerde kwaliteit die voor elke schakel in de keten een toegevoegde waarde betekent. Deze alomvattende keten verenigt melkveehouders, een veevoederproducent, een zuivelonderneming en een kaasmakerij.

De hoofdengagementen van de keten zijn :

  • Het voederen van de koeien met voornamelijk gras, door weidegang,
  • Een gegarandeerd GGO-vrij voer voor de koeien dat lokaal geproduceerd wordt,
  • Een billijker en stabieler inkomen voor de melkveehouders.

De voordelen van dit initiatief betreffen 3 niveaus : ecologisch, sociaal en economisch

Navigatie