De voordelen

De melkketen Marguerite Happy Cow is een resoluut duurzaam initiatief dat ernaar streeft een melk van gedifferentieerde kwaliteit te produceren en elke schakel in de keten toegevoegde waarde te verlenen.

De voordelen van dit initiatief betreffen 3 niveaus : ecologisch, sociaal en economisch.

op ecologisch vlak

 • Het welzijn van de koeien dankzij het voederen met hoofdzakelijk gras uit de weidelanden dat gegarandeerd GGO-vrij is.
 • Een beperkte ecologische voetafdrukdoor middel van veevoeder dat lokaal of in de nabijheid van de verschillende spelers van de keten geproduceerd wordt.
 • Duurzame landbouw
 • Behoud van het landschap en de weilanden

op sociaal vlak

 • Familiale landbouwbedrijven van een menselijk formaat, en werkgelegenheid die niet gedelokaliseerd kan worden
 • Een 100 % Belgische melkketen voor een lokale afzetmarkt
 • De bescherming van ons gastronomisch erfgoed en de Hervekaas BOB.
 • De mogelijkheid voor consumenten om consumptie-spelers te worden

op economisch vlak

 • Een redenering op het niveau van de melkketen opdat iedereen een billijke beloning krijgt voor zijn bijdrage.
 • Een grotere onafhankelijkheid ten opzichte van de globale schommelende melkprijzen
 • De ontwikkeling van de keten op basis van de gestage stijging van de productverkoop
 • Eerlijkere en stabielere melkprijzen en premies voor de melkveehouders van de keten

Navigatie