LASTENBOEK

Alle engagementen van de melkketen MARGUERITE HAPPY COW zijn in een gedetailleerd lastenboek opgenomen. Het lastenboek bepaalt de regels, functies en doelstellingen van elke schakel in de de keten. Een externe certificerende instelling controleert en garandeert de naleving van het lastenboek.

En meer weten

Kortom, de melkketen MARGUERITE HAPPY COW berust op 5 pijlers :

1. Gras en weidegang

Klikken om te vergroten

Koeien zijn herkauwers. Voor deze zoogdieren zijn gras eten en op een weide grazen vanzelfsprekend.

Minimum 70 % van de voeding van de melkkoeien van de keten bestaat uit gras. Ze worden minimum 180 dagen per jaar op de weide gehouden.

De opgelegde minimale oppervlakte is 4 koeien per ha.

2. Lokaal geproduceerd en natuurlijk voer

Er wordt bijzondere aandacht gegeven aan de nabijheid van de voederproductie om de impact op het milieu te beperken. De landbouwers zijn minder afhankelijk van de prijzen en van het geïmporteerde voer uit verafgelegen landen.

De koeien eten hoofdzakelijk gras. Wat de voedingssupplementen (aan de top van de piramide) betreft, voorziet het lastenboek dat minimum 70 % van de voedergewassen lokaal geproceerd wordt (Land van Herve). De andere voedergewassen moeten afkomstig zijn van veevoederproducties die binnen een straal van 100 km liggen.

De overige voedingssupplementen van de koeien zijn 100 % plantaardig (uitsluitend graangewassen en bijproducten). Minstens 95 % van de graangewassen worden binnen een straal van 300 km van het melkveebedrijf geteeld. Het voer van de koeien bevat geen GGO's. Dat is een garantie.

3. Een melk van gedifferentieerde kwaliteit produceren

De melk die in de keten wordt geproduceerd is bestemd voor het maken van kaas. Bijzondere aandachtspunten worden aanbevolen. Het IKM-certificaat wordt steeds vereist.

De voedergewassen ondergaan analyses. Een technicus in voedergewassen staat de veehouder bij en volgt de productie op. De melk wordt opgehaald en direct, in afzonderlijke transportruimten aan de kaasmakerij geleverd voor de verwerking ervan tot kaas. Een reeks goede praktijken draagt bij tot het waarborgen van de gedifferentieerde melkkwaliteit.

4. Bedrijven van een menselijk formaat en een eerlijker inkomen

Boven een aantal stuks vee wordt het technisch onmogelijk om de koeien te doen grazen zoals het in het lastenboek MARGUERITE HAPPY COW wordt beschreven. De melkketen stelt de toepassing van de goede praktijken en een agrarisch model op mensenmaat op de voorgrond.

De melkketen betaalt de melkveehouders een premie per geproduceerde liter melk, bovenop de aankoopprijs van de coöperatie. Deze premie stijgt wanneer de melkaankoopprijzen dalen. Dit draagt bij tot een eerlijker en stabieler inkomen voor de veehouder die lid is van de keten.

5. Lokale verwerking tot kaas

Melk is een grondstof. De verwerking ervan helpt om toegevoegde waarde te creëren voor de spelers van de melkketen. De lokale verwerking van de melk tot kaas creëert banen en knowhow in de streek. De kazen (of andere zuivelproducten) zijn bestemd voor de Belgische consumentenmarkt.

De stabiliteit van de keten berust op vaste en duurzame afzetmogelijkheden. De Belgische consumenten die de keten ondersteunen door de producten ervan te verbruiken, versterken haar stabiliteit en duurzaamheid.

Navigatie