De coöperatie

De duurzame melkketen MARGUERITE HAPPY COW garandeert de verwerking van kwaliteitsmelk tot kaas die lokaal wordt verkocht. De MARGUERITE-koeien grazen op de wei of worden met veevoer op basis van gras gevoerd. De keten verzekert de melkveehouders ook een billijker inkomen.

Waarom consument-coöperatielid (e-aandelen) worden van de keten marguerite happy cow?

  • U financiert de ontwikkeling (en wordt mede-eigenaar) van een coöperatie die tot doel heeft een duurzame en eerlijke keten te onderhouden en te ontwikkelen die zich bezighoudt met het produceren, verwerken en verhandelen van zuivelproducten. Het doel van de keten is ervoor te zorgen dat elke speler van de keten een eerlijk inkomen krijgt.
  • U steunt een kleinschalige familiale landbouw in uw streek.
  • U draagt bij aan de creatie en het behoud van een lokale duurzame arbeid die niet gedelocaliseerd kan worden
  • U toont aan dat u als consument uw omgeving kunt beïnvloeden door duurzamer en respectvoller te consumeren en een grotere verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen.

Inschrijven op aandelen consument-coöperatielid

Wat houdt dit nu concreet in?

Een coöperatielid is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de coöperatieve vennootschap investeert door op een of meerdere aandelen in te schrijven. Op die manier wordt u ook mede-eigenaar. Concreet betekent dit dat u een bedrag stort overeenstemmend met het aantal aandelen waarop u wenst in te schrijven. De financiële bijdrage van haar leden geeft de coöperatie de mogelijkheid om haar activiteiten te volbrengen volgens de doelstellingen die in haar businessplan werden vastgelegd.

Het bedrag voor een aandeel werd vastgelegd op 50 euro. Dit wil zeggen dat u voor één aandeel 50 euro stort, voor twee aandelen 100 euro enzovoort.

Wat nog meer?

De doelstelling van onze coöperatie is een eerlijke prijs te vragen voor onze producten zodat elke schakel van de keten een eerlijk inkomen kan krijgen voor zijn werk, en als eerste de melkveehouders. Door de producten van de MHC-keten te consumeren steunt u deze aanpak en steunt u de lokale landbouwers. Door consument-coöperatielid te worden, gaat u nog een stap verder door in een (lokale, duurzame, eerlijke) oplossing te investeren die een alternatief biedt voor de klassieke intensieve landbouw.

De raad van bestuur van onze coöperatieve vennootschap wil ook voordelen bieden aan de consument-coöperatieleden door hen preferentiële voordelen te verlenen voor de producten met het MHC-logo. In functie van de mogelijkheden van de coöperatie is onze doelstelling aankoopbonnen of kortingen op de verschillende MHC-producten (kazen, verse melk...) aan de consument-coöperatieleden te geven zodat zij van een financieel rendement op hun investering kunnen genieten.

Het inschrijven op aandelen van onze coöperatieve vennootschap is zoals voor elke onderneming een "risicodragende" investering. Het risico blijft echter beperkt tot het geïnvesteerde bedrag gezien het om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gaat.

Inschrijven op aandelen consument-coöperatielid

Hoe kan ik consument-coöperatielid (e-aandelen) worden of aandelen aan derden schenken?

  • STAP 1 : Vul onderstaand formulier in en neem kennis van de statuten door op deze link te klikken.
  • STAP 2 : Stort het bedrag voor het gewenste aantal aandelen op de rekening MARGUERITE HAPPY COW: BE14 0689 0735 33 83 (BIC GKCCBEBB).
  • STAP 3 :Na validering door de Raad van Bestuur van de coöperatie ontvangt u uw certificaat.

Formulier voor verwerven aandelen consument-coöperatielid

Aanspreektitel

Aandelen van categorie E in die vennootschap (veranderlijk kapitaal);
aandelen van een nominale waarde van vijftig (50,00) euro.
per persoon is de inschrijving op E-aandelen beperkt tot 5.000 euro.

De som van het aantal aandelen x 50 euro zal worden gestort op de rekening van de vennootschap MARGUERITE HAPPY COW: BE14 0689 0735 33 83 (BIC GKCCBEBB), binnen de vijftien dagen na uw aanvraag van inschrijving. Gelieve als mededeling voor uw overschrijving het volgende te vermelden: NAAM + Voornaam + Nummer van de bestelling.

Mits betaling van deze som en aanvaarding van de Raad van Bestuur van uw inschrijvingsaanvraag, zullen de ondergetekenden in het aandelenregister van de vennootschap worden opgenomen voor het aantal ingeschreven aandelen, geheel volgestort.

Wanneer de Raad van Bestuur niet instemt met de inschrijving binnen een termijn van 12 weken na betaling van bovenvermelde som, zal die som, onverwijld, dienen te worden teruggestort, aan de ondergetekende, op de rekening die de ondergetekende had gebruikt om zijn betaling uit te voeren.


Verplichte velden

Navigatie